K2K Conversations
K2K Conversations siri perbincangan meja bulat tertutup dengan pihak-pihak berkepentingan.
Apa Itu Perbualan K2K?
Perbualan K2K siri perbincangan meja bulat tertutup dengan pihak-pihak berkepentingan (agensi kerajaan, NGO, pakar dan pemimpin komuniti) untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu tertentu, menggalakkan pertukaran idea dan mengenal pasti pilihan-pilihan yang ada untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 

Fokus diberikan kepada pengurusan keseluruhan PPR dan untuk mengenal pasti mekanisme dan intervensi yang boleh dilakukan bagi mengukuhkan kecekapan pengurusan. Dapatan-dapatan utama akan dikongsikan dengan para pembuat keputusan bagi tujuan perubahan dasar.
Bersama membentuk bandar berdaya huni.
K2K, dipimpin oleh Think City, meningkatkan kualiti hidup di perumahan awam di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan berkolaborasi bersama komuniti setempat, K2K mengatasi cabaran dalam pemberdayaan masyarakat, pengurusan bersama, penjanaan pendapatan, dan reformasi dasar. Matlamat K2K adalah untuk mencipta persekitaran kehidupan yang berkembang, inklusif, dan mampan.
Ditubuhkan pada tahun 2009 dan merupakan sebuah organisasi impak yang memberikan khidmat nasihat dasar bandar, projek bandar, dan pembangunan usaha dengan Matlamat Pembangunan Mampan sebagai panduan kami.

© Copyright 2024 Think City Sdn. Bhd. All Rights Reserved. Registration Number: 200901026839 (869941-P). 
Ooops!
Generic Popup