Forum K2K
Forum K2K ialah siri wacana umum yang dinamik dan bertujuan mendapatkan penglibatan khalayak yang pelbagai.
Apa Itu Forum K2K?
Forum K2K ialah siri wacana umum yang dinamik dan bertujuan mendapatkan penglibatan khalayak yang pelbagai dengan menjemput pakar-pakar bidang untuk berkongsi pemahaman dan pandangan mereka yang berharga, bagi membincangkan bermacam-macam aspek perumahan awam.

Setakat ini, tiga sesi utama sedang akan dianjurkan:
  1. Membincangkan kolaborasi bersama Bank Dunia dalam aspek bantuan sosial
  2. Membayangkan wawasan reka bentuk PPR pada masa hadapan
  3. Memupuk budaya wacana umum yang lebih mantap bagi menambah baik sistem perumahan awam Malaysia.

Misi Forum K2K adalah untuk:

Memberikan tumpuan kepada usaha-usaha dan dapatan berimpak tinggi Program K2K dan pihak-pihak yang terbabit
Menyebarkan syor-syor dan cadangan berkaitan dasar
Memupuk budaya wacana umum yang lebih mantap bagi menambah baik sistem perumahan awam Malaysia.
Bersama membentuk bandar berdaya huni.
K2K, dipimpin oleh Think City, meningkatkan kualiti hidup di perumahan awam di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan berkolaborasi bersama komuniti setempat, K2K mengatasi cabaran dalam pemberdayaan masyarakat, pengurusan bersama, penjanaan pendapatan, dan reformasi dasar. Matlamat K2K adalah untuk mencipta persekitaran kehidupan yang berkembang, inklusif, dan mampan.
Ditubuhkan pada tahun 2009 dan merupakan sebuah organisasi impak yang memberikan khidmat nasihat dasar bandar, projek bandar, dan pembangunan usaha dengan Matlamat Pembangunan Mampan sebagai panduan kami.

© Copyright 2024 Think City Sdn. Bhd. All Rights Reserved. Registration Number: 200901026839 (869941-P). 
Ooops!
Generic Popup