Ringkasan Dasar

Ringkasan 

Dasar
Aktiviti-aktiviti K2K yang dijalankan di projek-projek perumahan awam memberikan peluang yang unik untuk mengenal pasti isu-isu apabila terdapat kekurangan atau lompong dalam dasar-dasar awam. Aktiviti-aktiviti diagnosis dan libat urus dalam projek ini akan menghasilkan pemahaman-pemahaman mendalam yang akan dimanfaatkan dalam analisis dan penerbitan Think City. Ringkasan Dasar akan disediakan bagi menyarankan idea dan penyelesaian yang mudah difahami untuk para pembuat dasar khususnya dan orang awam umumnya.
Bersama membentuk bandar berdaya huni.
K2K, dipimpin oleh Think City, meningkatkan kualiti hidup di perumahan awam di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan berkolaborasi bersama komuniti setempat, K2K mengatasi cabaran dalam pemberdayaan masyarakat, pengurusan bersama, penjanaan pendapatan, dan reformasi dasar. Matlamat K2K adalah untuk mencipta persekitaran kehidupan yang berkembang, inklusif, dan mampan.
Ditubuhkan pada tahun 2009 dan merupakan sebuah organisasi impak yang memberikan khidmat nasihat dasar bandar, projek bandar, dan pembangunan usaha dengan Matlamat Pembangunan Mampan sebagai panduan kami.

© Copyright 2024 Think City Sdn. Bhd. All Rights Reserved. Registration Number: 200901026839 (869941-P). 
Ooops!
Generic Popup